Tack för ditt mail!

Hör av dig till oss!

Samtliga fält är obligatoriska!

Eller ring oss på 0470-480 25

Rivningar

Ingen rivning är för stor eller för liten, för enkel eller för komplicerad. Vi fixar allt!

Läs mer!

Vår brokk 110 kan krossa betong som är upp till 300 millimeter tjock. I kombination med den supersug vi har kan vi riva och tömma stora ytor på ett väldigt effektivt och skonsamt sätt.
Luftrenare, dammsugare och avspärrningar hindrar damm från att sprida sig utanför arbetsområdet.

Kontakta oss för mer information!

Asbest-sanering

Vi har utbildad personal och lång erfarenhet av professionella asbestsaneringar.

Läs mer!

Asbest finns i många olika byggnader och användes en bit in på åttiotalet.

Vid skador, renovering eller rivning kan vi hjälpa till med att avgöra om det föreligger risk för asbestexponering. Utbildad personal kan ofta avgöra på plats om materialet innehåller asbest, i annat fall skickas materialet till laboratorie för analys. Asbest finns bl a i kakelfix/fog, eternitskivor, tak och fasad, ventilationstrummor, på vattenrör, golvmattor, lim m.m.

Kontakta oss för mer information!

Pcb-sanering

Pcb är farligt för både människa och natur. Vi har lång erfarenhet av pcb-saneringar av alla dess slag.

Läs mer!

PCB är ett miljögift som finns i vissa byggnader, uppförda eller renoverade under 1956-1973. Det är lagkrav på att samtliga fastigheter skall vara sanerade senast 2016. Vi har utbildad personal som kan hjälpa er med en totalinventering av er fastighet gällande PCB.

Kontakta oss för mer information!

Kapaciteten på vår kraftfulla torrsug och dimensionen på slangarna gör att vi kan utföra en mängd olika specialuppdrag.

Torrsug

Vår åkbara golvstripper river på ett effektivt och kraftfullt sätt upp golvmattor, hellimmade parketgolv m.m.

Janser Ride-On

En kraftfull maskin med hela 360 graders arbetsvinkel. Den får plats i en hiss och kan transporteras på ett vanligt släp.

Brokk 110

Isblästring/torrblästring är en skonsam och effektiv metod för rengöring av maskiner, detaljer och övriga utsatta ytor. Isblästring är bra ur miljöperspektiv eftersom metoden är helt torr och lämnar inga restprodukter, då det enda avfallet är den ursprungliga föroreningen.

Isblästring